Новини

Какви са очакванията за приходи на пазара на сладоледи и замразени десерти до 2028 г.?

Отделът за новини на MarketWatch не е участвал в създаването на това съдържание.

14 ноември 2022 г. (The Expresswire) —
Пазар за сладоледи и замразени десерти Докладът предлага пълна представа за жестоката сцена на пазара на сладоледи и замразени десерти и включва задълбочена картина на изпълнението от част от ключовите глобални играчи, които завършват нащрек. Освен това докладът предлага пълни данни за позицията, степента на развитие и възможностите на нови членове или играчи от гледна точка.

● Unilever
● Nestlé
● Сладкарница Лоте
● Dean Foods
● General Mills
● Марс
● Yili Group
● Моринага
● Мейджи
● Mengniu
● Турция Хълм
● Blue Bell Creameries
● Амул

И още….

{Годишен темп на растеж на Moving Compound (CAGR) по отношение на приходите в милиони}

Вземете примерно копие от Доклада за пазара на сладоледи и замразени десерти за 2023 г

Кратко описание за растежа на пазара на сладоледи и замразени десерти 2028:

Общ преглед на доклада Поради пандемията COVID-19 и влиянието на руско-украинската война, глобалният пазар за име на продукт, оценен на милиони щатски долара през 2023 г., се очаква да достигне ревизиран размер от милиони щатски долара до 2028 г., нараствайки с CAGR от % през прогнозния период 2023-2028 г. Пазарът на САЩ за сладоледи и замразени десерти се очаква да нарасне от милиони щатски долара през 2023 г. до достигане на милиони щатски долара до 2028 г., при CAGR от % през прогнозния период от 2023 г. до 2028 г. Пазарът на Китай за Смята се, че сладоледите и замразените десерти ще нараснат от милиони щатски долара през 2023 г. до достигане на милиони щатски долара до 2028 г., при CAGR от % през прогнозния период от 2023 г. до 2028 г. Пазарът на Европа за сладоледи и замразени десерти се очаква да нарасне от щ. милиона през 2023 г., за да достигне милиони USD до 2028 г., при CAGR от % през прогнозния период от 2023 г. до 2028 г. Глобалните ключови производители на сладоледи и замразени десерти включват Unilever, Nestlé, Lotte Confectionary, Dean Foods, General Mills, M ars, Yili Group, Morinaga и Meiji и т.н. През 2021 г. първите пет играчи в световен мащаб имаха дял приблизително % по отношение на приходите. Обхват на отчета Този последен доклад изследва структурата на индустрията, продажбите, приходите, цената и брутния марж. Представени са производствените локации на основните производители, пазарните дялове, класирането и профилите на индустрията. Първичните и вторичните изследвания се извършват с цел достъп до актуални правителствени разпоредби, пазарна информация и данни за индустрията. Данните бяха събрани от производители на сладоледи и замразени десерти, дистрибутори, крайни потребители, индустриални асоциации, правителствени индустриални бюра, индустриални публикации, експерти от индустрията, база данни на трети страни и нашите вътрешни бази данни. Този доклад включва също обсъждане на основни играчи във всеки регионален пазар на сладоледи и замразени десерти. Освен това, той обяснява основните двигатели и регионалната динамика на глобалния пазар на сладоледи и замразени десерти и текущите тенденции в индустрията.

За да разберете как пандемията Covid-19 и войната в Русия и Украйна ще повлияят на този пазар – ЗАЯВКА НА ОБРАЗЦА

Пазар на сладоледи и замразени десерти – Анализ на конкуренцията и сегментиране:

Освен че предоставя общ преглед на успешните маркетингови стратегии, приноса на пазара и последните разработки на водещи компании, докладът предлага и преглед на таблото за управление на миналите и настоящите резултати на водещите компании. Няколко методологии и анализа са използвани в доклада за изследване, за да се предостави задълбочена и точна информация за пазара на сладоледи и замразени десерти.

Настоящото пазарно досие предоставя потенциал за пазарен растеж, възможности, двигатели, специфични за индустрията предизвикателства и рисков пазарен дял заедно с темпа на растеж на глобалния пазар на сладоледи и замразени десерти. Докладът също така обхваща паричните и валутните колебания, вносно-износната търговия и световния пазар

Въз основа на видовете пазарът на сладоледи и замразени десерти от 2017 до 2028 г.основно се разделя на:

● Мек сладолед ● Твърд сладолед ●

Въз основа на приложения, пазарът за доставка в същия ден от 2017 г. до 2028 г. обхваща:

● Супермаркети и хипермаркети ● Независими търговци на дребно ● Смесени магазини ● Онлайн търговци на дребно ●

Вземете примерно копие от Доклада за пазара на сладоледи и замразени десерти за 2023 г

Основни акценти в доклада

● Оценки на пазарния дял на сладоледи и замразени десерти за сегменти на национално и регионално ниво ● Борбен пейзаж, планиране на значимите обичайни тенденции ● Тенденции на пазара на сладоледи и замразени десерти, които включват продуктов и технологичен анализ, двигатели и ограничения, анализ на петте сили на PORTER ● Предварително обмислен съвет в основни бизнес сегменти въз основа на пазарните оценки ● Умишлени насоки за нови участници ● Пазарът на сладоледи и замразени десерти пророкува всички загатнати сегменти, подсегменти и регионален пазар

Причини за закупуване на този отчет

● Този доклад предоставя точен анализ за променящата се конкурентна динамика ● Предоставя перспективна перспектива за различни фактори, движещи или ограничаващи растежа на пазара ● Предоставя шестгодишна прогноза, оценена въз основа на това как се предвижда да расте пазарът ● Помага в разбирането на ключовите продуктови сегменти и тяхното бъдеще ● Предоставя точен анализ на променящата се динамика на конкуренцията и ви държи пред конкурентите

Водещи данни за държави, обхванати в този отчет:

● Северна Америка (САЩ, Канада, Мексико) ● Европа (Обединеното кралство, Франция, Германия, Испания, Италия, Централна и Източна Европа, ОНД) ● Азиатско-тихоокеански регион (Китай, Япония, Южна Корея, АСЕАН, Индия, останалата част от Азиатско-тихоокеанския регион) ● Латинска Америка (Бразилия, останалата част от Лос Анджелис) ● Близък изток и Африка (Турция, GCC, останалата част от Близкия изток)

Попитайте повече и споделете въпроси, ако има такива, преди покупката в този отчет на –

Основни точки от съдържанието:

Глобален доклад за проучване на пазара на сладоледи и замразени десерти 2023-2028 г., по производители, региони, видове и приложения

1. Въведение

1.1 Цел на изследването

1.2 Дефиниция на пазара

1.3 Пазарен обхват

1.3.1 Пазарен сегмент по вид, приложение и маркетингов канал

1.3.2 Основни обхванати региони (Северна Америка, Европа, Азиатско-тихоокеански регион, Среден изток и Африка)

1,4 години, предвидени за проучването (2015-2028)

1.5 Разглеждана валута (щатски долар)

1.6 Заинтересовани страни

2 Основни заключения от проучването

3 Пазарна динамика

3.1 Движещи фактори за този пазар

3.2 Фактори, предизвикващи пазара

3.3 Възможности на пазара на глобалната ресторантска система за онлайн поръчки (региони, анализ на растящи/възникващи пазари надолу по веригата)

3.4 Технологично и пазарно развитие на пазара на системите за онлайн поръчки в ресторанти

3.5 Индустриални новини по региони

3.6 Регулаторен сценарий по регион/държава

3.7 Анализ на стратегическите препоръки за пазарен инвестиционен сценарий

Вземете примерен PDF на отчет –

4 Верига на стойността на пазара на сладоледи и замразени десерти

4.1 Състояние на веригата на стойността

4.2 Анализ на суровините нагоре по веригата

4.3 Анализ на основна компания в средата (по производствена база, по вид на продукта)

4.4 Дистрибутори/Търговци

4.5 Анализ на основните клиенти надолу по веригата (по регион)

5 Глобални пазарни сегменти на сладоледи и замразени десерти по тип

6 Глобална пазарна система за сладоледи и замразени десерти по приложение

7 Глобални пазарни сегменти на сладоледи и замразени десерти по маркетингов канал

7.1 Традиционен маркетингов канал (офлайн)

7.2 Онлайн канал

8 профили на компании за конкурентно разузнаване

9 Глобални пазарни сегменти на сладоледи и замразени десерти по география

9.1 Северна Америка

9.2 Европа

9.3 Азиатско-тихоокеански регион

9.4 Латинска Америка

9.5 Близък изток и Африка

Вземете примерен PDF на отчет –

10 Бъдеща прогноза за световния пазар на сладоледи и замразени десерти от 2023-2028 г.

10.1 Бъдеща прогноза за световния пазар на сладоледи и замразени десерти от 2023 г. до 2028 г. Сегмент по регион

10.2 Глобално производство на сладоледи и замразени десерти и прогноза за темпа на растеж по тип (2023-2028)

10.3 Глобално потребление на сладоледи и замразени десерти и прогноза за темпа на растеж по приложение (2023-2028 г.)

11 Приложение

11.1 Методология

12.2 Източник на изследователски данни

Продължава….

Купете този отчет (Цена 5600 USD за лиценз за един потребител)-

За нас:

Пазарът се променя бързо с продължаващото разширяване на индустрията. Напредъкът в технологиите предостави на днешния бизнес многостранни предимства, водещи до ежедневни икономически промени. Следователно за една компания е много важно да разбере моделите на пазарните движения, за да изготви по-добра стратегия. Ефективната стратегия предлага на компаниите преднина в планирането и предимство пред конкурентите. Доклади за растеж на пазара е надеждният източник за получаване на пазарни отчети, които ще ви осигурят преднината, от която се нуждае вашият бизнес.

Свържете се с нас:

Доклади за растеж на пазара

Телефон: САЩ +1 424 253 0946

Великобритания +44 203 239 8187

електронна поща: [email protected]

Мрежа: https://www.marketgrowthreports.com/21641109

За повече свързани отчети Щракнете тук:

Пазарна стойност на междинни подплати и подплати през 2022 г. с данни от анализ на конкуренцията на най-добрите ключови играчи: Какво е CAGR на пазара? | 123 страници с отчети

Размер на пазара на автомобилни биогорива от 2022 г. до 2028 г., констатации и сегменти по краен потребител, докладът включва SWOT анализ на водещи ключови играчи и подходи към конкуренцията в рамките на 128 страници

Пазар на лизинг на ACMI за самолети, двигатели на индустрията, ключови тенденции, процент на прогресия и бъдещи възможности за периода 2022-2028 г. | Докладът се простира на 88 страници

Пазарът на услуги за управление на приложения се очаква да расте през следващите години с данни за най-добрите страни при CAGR от 20,89% с пазарна стойност през 2027 г. 32322,28 милиона USD

Глобален AYUSH и размер на пазара на алтернативна медицина 2022 г.: конкурентни стратегии, размер, важни промени, доклад за анализ на тенденциите по приложение, регионални перспективи и прогнози за сегменти, 2022 до 2028 г.| 92 страници с отчети

Съобщение за пресата, разпространено от The Express Wire

За да видите оригиналната версия на The Express Wire, посетете Какви са очакванията за приходи на пазара на сладоледи и замразени десерти до 2028 г.?

COMTEX_418887834/2598/2022-11-14T23:14:26

Има ли проблем с това съобщение за пресата? Свържете се с източника Comtex на [email protected]. Можете също така да се свържете с отдела за обслужване на клиенти на MarketWatch чрез нашия Център за клиенти.

Отделът за новини на MarketWatch не е участвал в създаването на това съдържание.

Source

Show More

Свързани новини

Back to top button