Новини

КЗК санкционира “Лукойл” с над 67 млн. лв. – Политика

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи имуществена санкция в размер на 67 771 454 лв. за извършено нарушение на “Лукойл-България” ЕООД по чл. 21 от Закона за защита на конкуренцията, изразяващи се в злоупотреба с господстващо положение чрез оказване на ценови натиск върху конкурентите на дружеството в търговията на едро с моторни горива на територията на страната, което може да попречи, ограничи или наруши конкуренцията в пазарите на горива и да засяга интересите на потребителите. Това съобщиха от КЗК.

Проучването започна по искане на “ОМВ България” ООД във връзка със сериозни опасения за нарушаване на конкуренцията на пазарите на горива в страната от страна на “Лукойл България”. Впоследствие към него е добавено запитване от “Инса ойл” ЕООД и сигнали от участници на пазара на едро, уточняват от комисията.

В тази връзка КЗК събра огромен обем информация от “Лукойл-България” ЕООД, “Лукойл Нефтохим Бургас” АД, Агенция “Митници” и почти всички големи търговци и собственици на складове за горива.

От антимонополния орган посочват, че благодарение на навременната намеса на комисията е предотвратена целевата стратегия на “Лукойл-България” ЕООД за постепенно завладяване на пазара на горива на едро. По-конкретно, компанията се опитва да създаде впечатлението, че новата ценова политика, която наложи на търговците през 2021 г., ще доведе до по-ниски цени за крайния потребител.

Тъй като подобно поведение е добре известно на антимонополните органи на ЕС, КЗК счита, че на практика единственият интерес на господстващото предприятие, каквото без съмнение е „Лукойл-България” ЕООД, е да елиминира своите конкуренти и в дългосрочен план срок, налагат едностранно -високи потребителски цени. В тази връзка следва да се отбележи, че именно търговците на едро и складодържателите биха могли да се противопоставят на господстващото предприятие чрез упражняване на известен конкурентен натиск, доколкото те могат да внасят или доставят горива от алтернативни рафинерии.

КЗК посочва в анализ на събраните данни, че “Лукойл-България” притежава повече от половината пазар и е лидер в търговията на едро с моторни горива. Тя е част от групата “Лукойл”, която разполага с уникална за страната логистична, складова и транспортна инфраструктура със стратегическо географско разположение и оперира по цялата верига от производството на горива до продажбата им на крайни потребители.

Комисията установи, че “Лукойл-България” прилага цялостна стратегия за ограничаване на конкуренцията в търговията на едро с горива в страната. Чрез промени в ценовата си политика в рамките на 2021 г. дружеството изцяло отмени предоставените от него количествени отстъпки за търговия на едро с моторни горива на режим отложено плащане на акциз, докато търговците закупуват горива с платен акциз от бази на „Лукойл- България“ ЕООД, получи допълнителна отстъпка.

“Лукойл”: Не сме доставяли гориво от рафинерията в Бургас за Украйна

Прилагана е едностранна ценова политика на съответните пазари, което води до наличието на т. нар. “ценова преса”. Това нарушение се доказва и от проведените тестове, съгласно европейската икономическа теория и практика. В резултат на ценовата преса, конкурентите на доминиращата компания, които единствени могат да влияят на ценовата политика на „Лукойл-България” ЕООД, няма да могат да се конкурират ефективно по отношение на цената, а това води до отлив на клиенти , финансови загуби и напускане на пазара.

Освен че елиминира конкуренцията, подобно поведение също така намалява стимулите за потенциални нови търговци и инвеститори да навлязат и да растат на пазарите на горива, което в крайна сметка нанася щети на крайните потребители.

Предвид взаимосвързаността на пазарите на едро и дребно на автомобилни горива, увеличението на цените на едро на горивата, поради отслабения конкурентен натиск, в резултат на поведението на „Лукойл-България” ЕООД, ще има незабавен ефект върху цените на автомобилните горива. горива, предлагани от бензиностанциите, което, както е известно, има огромно социално-икономическо значение.

В резултат на активните действия на КЗК, по време на разследването на производството, “Лукойл-България” промени и коригира поведението си, което е и най-важната цел на антимонополния орган, а именно да осигури защита и условия за разширяване на състезание.

Решението на комисията може да се обжалва пред Административен съд – София област от страните и от всяко трето лице, което има правен интерес, в 14-дневен срок, се посочва още в съобщението.

Source

Show More

Свързани новини

Back to top button