Новини

Никой няма да може да продаде апартамент или кола, ако не си е платил

Нотариуси ще проверяват онлайн досието в НАП на продавачите, предвиждат промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

София, България20 март 2023 г., 10:50 ч. 9727 прочетени 4 коментара

Апартаменти и коли няма да могат да се продават, ако собственикът им има задължения към държавната хазна, включително неплатени глоби по пътищата. Това предвиждат промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които Министерството на финансите пусна за обществено обсъждане, съобщава “Труд”.

В момента жилища и автомобили не могат да се продават, ако собственикът има просрочени задължения за данъци, мита и осигуровки. В капитала на търговските дружества не могат да се включват недвижими имоти и върху тях не могат да се вписват ипотеки, ако собственикът има просрочени данъци към държавната хазна. Но липсата на данъчни задължения се удостоверява само с подписване на декларация пред нотариуса. При продажба на автомобил нотариусът проверява само в информационната система на Министерството на финансите дали собственикът има задължения за данък автомобил, данък сгради и такса смет.

Но често при сделки с имоти и автомобили продавачът лъже и подписва декларация, че няма задължения към бюджета, става ясно от мотивите на МФ. В тези случаи публичните изпълнители в НАП уведомяват прокуратурата за съмнение за извършено престъпление – подписване на акт с невярно съдържание.

Но предвидената в Наказателния кодекс санкция често не съответства на щетите за държавата. В определени случаи служители на НАП предявяват искове в съда за обявяване на продажбата на имота или автомобила за недействителна. Но процесът е трудоемък и често до приключване на делото с влязло в сила решение част от задълженията се погасяват по давност.

По принцип законът позволява при сделка с недвижим имот или автомобил, ако продавачът има данъчни или застрахователни задължения, купувачът може да ги плати, но да ги приспадне от цената, която трябва да плати. Но за да получи пълната цена от сделката, продавачът често лъже и подписва декларация, че няма задължения. Случайна проверка на НАП-София показа, че в резултат на тези нарушения само за два месеца щетите за държавния бюджет са за 6,4 млн. лв.

Затова министерството предлага нотариусите да извършват електронна проверка в Националната агенция за приходите за установяване наличието или липсата на подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. Всъщност нотариусите ще гледат през интернет файла, който всеки данъкоплатец има в информационната система на НАП.

А продажбата на имота или автомобила, както и учредяването на ипотека ще стане след изплащане на задълженията. Като нотариусите ще проверяват за наличието на всички видове задължения на продавача, а не само за дължими данъци, мита и задължителни осигурителни вноски, както е в момента. Така продажбата на имот или автомобил няма да бъде възможна, дори ако собственикът има глоби, предадени за събиране от НАП.

Ако при проверка в данните на НАП нотариусът установи, че продавачът има задължения, в самия договор за сделката може да е посочено, че купувачът превежда част от цената в държавната хазна и по този начин плаща задълженията на продавача, а останалата сума превежда само на стар собственик.

Те също така облагат бонус игрите

Те ограничават размера на залозите в онлайн хазарта

Те поставят ограничение във времето в онлайн казината

Ще има ограничение за времето, което човек може да играе в онлайн хазарт, както и сумата, която може да загуби в рамките на няколко часа или ден. Всички онлайн хазартни оператори ще трябва да разработят финансови и времеви лимити, които да важат за своите клиенти, като минималните лимити ще бъдат посочени в специална наредба. Това предвиждат промени в Закона за хазарта, които са включени от Министерството на финансите в пакета промени в данъчните закони.

Подготвените законодателни промени предвиждат и изготвянето на специална наредба, в която ще бъдат разписани специални правила за рекламата на хазартни игри, както и за предоставянето на информация за наградите и бонусите в игрите. Целта е да се ограничи достъпът на непълнолетни до реклама на хазарт. И в момента директната реклама на хазарт на непълнолетни е забранена. Но ще бъдат изготвени по-ясни правила за реклама.

Рекламата на хазарт има важна роля във всеки добре функциониращ пазар, тъй като позволява на организаторите на хазартни игри да предлагат услугите си на потребителите, позволявайки им да направят информиран избор, се казва в мотивите на министерството. Отговорната реклама насочва потребителите към регулиран хазарт и ги отклонява от незаконния хазарт.

Съдът на Европейския съюз намира, че рекламата е инструмент за насочване на потребителите към регулираното предлагане на хазарт. За постигането на тези цели рекламата на хазарта трябва да бъде насочена и да отговаря на определени правила и условия, посочват от министерството.

Рекламата на хазарт не трябва да е насочена към малолетни и непълнолетни нито в оформлението си, нито по време на радио- и телевизионни предавания, които могат да се гледат от малолетни и непълнолетни, се посочва в мотивите.

Рекламата на хазарт трябва също така да информира играчите за важността на поддържането на контрол върху хазартното им поведение и къде могат да намерят помощ, ако е необходимо. Когато рекламата на хазарт е насочена към определена аудитория по време на популярни събития, това не трябва да се възприема като прекомерно, се допълва в мотивите.

Други промени в Закона за хазарта уточняват правилата за облагане на казината и игралните зали. И в момента в закона е записано, че за поддържане на лиценз за игри в игрално казино със срок на лиценза 5 години се събира еднократна държавна такса от 100 000 лв., а за поддържане на лиценз за игри в игрално казино със срок на лиценза 5 години, за лиценза се събира еднократна държавна такса в размер на 200 000 лв. за 10 години.

Допълнително се събира еднократна държавна такса в размер на 25 000 лв. за поддържане на лиценз за игри с игрални автомати със срок на лиценза 5 години, когато игрите са в населени места до 500 000 жители, и в размер на 50 000 лв. лв., когато игрите се провеждат в населени места с над 500 000 жители. За издаване и поддържане на лиценз за игрални автомати със срок на действие 10 години се събира еднократна държавна такса в размер на 100 000 лв.

Но текстовете в закона са така написани, че могат да се тълкуват противоречиво и има множество съдебни производства за изплащането на тези суми, става ясно от мотивите. Затова текстовете в закона ще бъдат променени, така че да няма възможност за тълкуване.

Друга съществена промяна в Закона за хазарта е, че бонусите и безплатните залози, предоставени от организаторите на хазартни игри, ще се вземат предвид при определяне на дължимите данъци в хазната. Организаторите на най-популярните хазартни игри не плащат данък върху печалбата, а такса, която се определя според общата сума на направените залози.

Колкото повече са залозите, толкова повече пари носят в държавния бюджет. С промените хазартните оператори също ще трябва да плащат такси върху бонусите и безплатните залози, предоставяни на клиентите.

Глобите също ще бъдат увеличени. За публикуване, излъчване или разпространение на реклама на хазартни игри в нарушение на правилата фирмите ще бъдат глобени от 30 000 до 50 000 лв., а физическите лица – от 10 000 до 30 000 лв.

Пускат ги на търг

Те разпродават артефакти на длъжници на хазната

Цените се определят от експерти

Артефакти, собственост на длъжници към държавната хазна, ще бъдат продадени на търг. С предложените от Министерството на финансите промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се въвеждат правила за продажба на движими културни ценности, регистрирани по Закона за културното наследство.

В момента има празнота в закона относно продажбата на този вид предмети и практиката все по-често налага предприемането на подобни действия с оглед установяване на собственост върху движими културни ценности от лица с неплатени задължения към хазната, т.е. става ясно от мотивите на министерството.

Предложението има за цел да даде възможност за продажба на движими културни ценности, когато те са частна собственост на длъжници. Тези предмети ще бъдат продадени по реда на Закона за културното наследство и по-точно по реда за сделки с движими културни ценности, чрез провеждане на търг (аукцион) от експерти, регистрирани в Министерството на културата.

Те използват данни, за да определят енергийната бедност

Фирмите съобщават на НАП за изплатени командировъчни

Те използват вратички, за да изплащат доходи

Фирмите ще отчитат пред НАП всички изплатени суми на служителите си, дори ако това са необлагаеми доходи, като например командировъчните, предвиждат законовите промени на финансовото министерство.

В края на миналата година с промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица фирмите бяха задължени да подават данни в НАП за редица необлагаеми доходи, но не за всички – например не отчитат дневните платени командировъчни.

От мотивите на МФ става ясно, че в практиката често се срещат случаи на укриване на данъци чрез изплащане на част от трудовото възнаграждение под формата на „необлагаем доход“ (напр. командировъчни), а в др. определен доход неправилно се третира от дружеството като необлагаем, защото е „разход за работодателя“ (плащането на суми за храна или за пътуване от местоживеенето до местоработата, без тези суми да са изрично определени като необлагаеми по закон).

В момента текстовете в закона са написани така, че фирмите трудно могат да разграничат за кои доходи трябва да подават данни в НАП и за кои не и всъщност това, че не трябва да подават информация за част от изплатените суми по-скоро ги затруднява, вместо да ги облекчава, става ясно от мотивите на министерството.

Събирането на цялата информация за облагаеми и необлагаеми доходи на едно място е важно, за да помогнем на хората в бъдеще, става ясно от мотивите. Например при определяне на енергийната бедност е добре да има информация за доходите на всички хора, защото в противен случай някои биха били привилегировани и биха получавали помощи.

Съвсем друг обаче е въпросът дали парите за пътуване са доход. Това е сума, която по силата на закона работодателят дава на работника или служителя, за да работи в друго населено място, а не са пари, които човек носи на семейството си. Точно както шефът дава пари на шофьора да сложи бензин на служебната кола, това не е доход за шофьора.

Следете последните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се към канала тук

Source

Show More

Свързани новини

Back to top button