Новини

Пазарна възможност за скейтборд и нововъзникващи тенденции в най-добрите държави в най-добрите региони

Отделът за новини на MarketWatch не е участвал в създаването на това съдържание.

20 март 2023 г. (The Expresswire) — “Пазар за скейтборд” Докладът за размера, обхвата и прогнозата за 2023-2030 г. е добавен към архива за пазарни проучвания на Kingpin Market Research. Експерти и изследователи от индустрията предложиха авторитетен и кратък анализ на глобалния скейтборд пазар по отношение на различни аспекти като фактори на растежа, предизвикателства, ограничения, развитие, тенденции и възможности за растеж.Този доклад със сигурност ще бъде удобен инструмент за участниците на пазара да измислят ефективни стратегии с цел укрепване на позициите си на пазара.

Предвижда се размерът на пазара на скейтборд да достигне няколко милиона щатски долара до 2030 г., в сравнение с 2023 г., при неочакван CAGR по време на прогнозния период 2023-2030 г.

Прегледайте подробно съдържание, таблици и фигури с диаграми, които са разпределени в 118 страници, които предоставят ексклузивни данни, информация, жизненоважни статистики, тенденции и подробности за конкурентния пейзаж в този нишов сектор.

Фокус върху клиента

1. Този доклад разглежда ли влиянието на COVID-19 и руско-украинската война върху пазара на скейтборд?

да Тъй като COVID-19 и войната Русия-Украйна оказват дълбоко влияние върху глобалната верига за доставки и системата на цените на суровините, ние определено ги взехме под внимание по време на цялото изследване, в глави, ние разработваме подробно въздействието на пандемията и войната със скейтборд индустрията

Окончателният доклад ще добави анализ на въздействието на руско-украинската война и COVID-19 върху тази скейтборд индустрия.

ЗА ДА ЗНАЕТЕ КАК ПАНДЕМИЯТА КОВИД-19 И ВОЙНАТА С РУСИЯ И УКРАЙНА ЩЕ ВЪЗДЕЙСТВАТ НА ТОЗИ ПАЗАР – ЗАЯВАЙТЕ ПРОБА

Този доклад предоставя точен анализ на променящата се динамика и нововъзникващите тенденции на световния пазар на скейтборд. Освен това, той предоставя футуристична гледна точка на различни фактори, които вероятно ще стимулират растежа на глобалния скейтборд пазар през следващите години. Освен това авторите на доклада са хвърлили светлина върху факторите, които могат да възпрепятстват растежа на глобалния пазар на скейтборд.

Вземете примерен PDF на отчет –

Пазар на скейтборд – Анализ на конкуренцията и сегментиране:

2. Как определяте списъка на ключовите играчи, включени в доклада?

С цел ясно разкриване на конкурентната ситуация в индустрията, ние конкретно анализираме не само водещите предприятия, които имат глас в световен мащаб, но и регионалните малки и средни компании, които играят ключова роля и имат голям потенциал за растеж .

Топ ключови играчи на световния скейтборд пазар

● План Б
● Скейтбордове Krown
● SK8 Factory
● Скейт едно
● Абсолютен съвет
● Работилница за извънземни
● Artprint
● Нулеви скейтбордове
● Контролирайте скейтбордове
● Бръснач
● Скейтбордове Carver
● Почти скейтбордове

Кратко описание за скейтборд пазара:

Очаква се глобалният пазар на скейтборд да нарасне със значителни темпове през прогнозния период, между 2023 г. и 2030 г. През 2021 г. пазарът расте със стабилен темп и с нарастващото възприемане на стратегии от ключови играчи се очаква пазарът да се повиши над проектирания хоризонт.

Този доклад проучва пазара на скейтборд, като обхваща размера на пазара за сегмент по тип (паркови дъски, круизни дъски и т.н.), по приложение (онлайн търговия на дребно, офлайн търговия на дребно и т.н.), по канал за продажба (директен канал, канал за разпространение), по играч (Element Skateboards, Boiling Point, Plan B, Krown Skateboards, SK8 Factory и др.) и по региони (Северна Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеански регион, Южна Америка и Близкия изток и Африка).

Тъй като пандемията от COVID-19 все още бушува, COVID-19 ще има известно въздействие върху този глобален пазар. Това изследване обхваща въздействието на COVID-19 върху индустриите нагоре, в средата и надолу по веригата. Освен това, това изследване предоставя задълбочена оценка на пазара, като подчертава информация за различни аспекти, обхващащи пазарната динамика като двигатели, бариери, възможности, заплахи и новини и тенденции в индустрията.

Този доклад предоставя подробен исторически анализ на световния пазар за скейтборд от 2015-2020 г. и предоставя обширни пазарни прогнози от 2021-2030 г. по региони/държави и подсектори. Той обхваща обема на продажбите, цената, приходите, брутния марж, историческия растеж и бъдещите перспективи на пазара на скейтборд.

Вземете примерно копие на доклада за скейтборда за 2022 г

3. Кои са вашите основни източници на данни?

При съставянето на отчета се използват както първични, така и вторични източници на данни.

Първичните източници включват обширни интервюта с ключови лидери на общественото мнение и експерти от индустрията (като опитен персонал на първа линия, директори, изпълнителни директори и маркетингови ръководители), дистрибутори надолу по веригата, както и крайни потребители. Вторичните източници включват изследвания на годишните и финансови отчети на най-добрите компании, публични файлове, нови журнали и т.н. Ние също си сътрудничим с някои бази данни на трети страни.

Географски подробният анализ на потреблението, приходите, пазарния дял и темпа на растеж, историческите данни и прогнозата (2017-2030) за следните региони са обхванати в Глава 4 и Глава 7:

● Северна Америка (САЩ, Канада и Мексико) ● Европа (Германия, Обединеното кралство, Франция, Италия, Русия и Турция и др.) ● Азиатско-тихоокеански регион (Китай, Япония, Корея, Индия, Австралия, Индонезия, Тайланд, Филипините, Малайзия и Виетнам) ● Южна Америка (Бразилия, Аржентина, Колумбия и др.) ● Близък изток и Африка (Саудитска Арабия, ОАЕ, Египет, Нигерия и Южна Африка

Моля, намерете по-пълен списък с източници на данни в Глави

1. Да проучи и анализира глобалното потребление на скейтборд (стойност) по ключови региони/държави, тип продукт и приложение

2. Да се ​​разбере структурата на Skateboard Market чрез идентифициране на неговите различни подсегменти.

3. Фокусира се върху ключовите глобални производители на скейтборд, за да дефинира, опише и анализира стойността, пазарния дял, пейзажа на пазарната конкуренция, анализа на петте сили на Портър, SWOT анализа и плановете за развитие през следващите няколко години.

4. Да анализира скейтборда по отношение на индивидуалните тенденции на растеж, бъдещи перспективи и техния принос към общия пазар.

5. Да споделя подробна информация за ключовите фактори, влияещи върху растежа на пазара (потенциал за растеж, възможности, двигатели, специфични за индустрията предизвикателства и рискове).

6. Да се ​​проектира потреблението на скейтборд подпазари по отношение на ключови региони (заедно със съответните им ключови държави).

7. Да се ​​анализират конкурентни развития като разширения, споразумения, пускане на нови продукти и придобивания на пазара.

8. Стратегически профил на ключовите играчи и цялостен анализ на техните стратегии за растеж.

Персонализиране на отчета

4. Мога ли да променя обхвата на отчета и да го персонализирам, за да отговаря на изискванията ми?

да Персонализираните изисквания за многоизмерно, задълбочено ниво и високо качество могат да помогнат на нашите клиенти точно да уловят пазарните възможности, да се изправят без усилие пред предизвикателствата на пазара, да формулират правилно пазарни стратегии и да действат бързо, като по този начин ще им спечелят достатъчно време и пространство за пазарна конкуренция.

Попитайте повече и споделете въпроси, ако има такива, преди покупката в този отчет на –

Подробно съдържание на глобалния пазар на скейтборд и прогноза до 2028 г

Глава 1 Преглед на пазара на скейтборд

1.1 Определение за скейтборд
1.2 Състояние и перспективи за размера на глобалния скейтборд пазар (2015-2030 г.)
1.3 Сравнение на размера на световния скейтборд пазар по региони (2015-2030 г.)
1.4 Сравнение на размера на световния скейтборд пазар по тип (2015-2030 г.)
1.5 Сравнение на размера на глобалния скейтборд пазар по приложение (2015-2030 г.)
1.6 Сравнение на размера на глобалния скейтборд пазар по канал за продажба (2015-2030 г.)
1.7 Динамика на пазара на скейтборд (въздействия на COVID-19)
1.7.1 Пазарни двигатели/възможности
1.7.2 Пазарни предизвикателства/рискове
1.7.3 Пазарни новини (Сливания/Придобивания/Разширяване)
1.7.4 Въздействия на COVID-19 върху текущия пазар
1.7.5 Стратегии след избухването на COVID-19

Глава 2 Анализ на пазарен сегмент на скейтборд по играч
2.1 Глобални продажби на скейтборд и пазарен дял по играч (2018-2020)
2.2 Глобални приходи от скейтборд и пазарен дял по играч (2018-2020 г.)
2.3 Глобална средна цена на скейтборд по играч (2018-2020 г.)
2.4 Състезание на играчите и тенденции
2.5 Заключване на сегмент по играч

Глава 3 Анализ на пазарен сегмент на скейтборд по тип
3.1 Глобален пазар на скейтборд по тип
3.2 Глобални продажби на скейтборд и пазарен дял по тип (2015-2020 г.)
3.3 Глобални приходи от скейтборд и пазарен дял по тип (2015-2020 г.)
3.4 Глобална средна цена на скейтборд по тип (2015-2020 г.)
3.5 Водещи играчи на скейтборд по вид през 2020 г
3.6 Заключване на сегмент по тип

Глава 4 Анализ на пазарен сегмент на скейтборд по приложение
4.1 Глобален пазар на скейтборд по приложение

4.2 Глобални приходи от скейтборд и пазарен дял по приложение (2015-2020 г.)
4.3 Водещи потребители на скейтборд по приложение през 2020 г
4.4 Заключване на сегмент по приложение

Глава 5 Анализ на пазарен сегмент на скейтборд по канал за продажба
5.1 Глобален скейтборд пазар по канал за продажба
5.1.1 Директен канал
5.1.2 Канал за разпространение
5.2 Глобални приходи от скейтборд и пазарен дял по канал за продажба (2015-2020 г.)
5.3 Водещи дистрибутори/търговци на скейтборд по канали за продажба през 2020 г.
5.4 Заключване на сегмент по канал за продажба

Глава 6 Анализ на пазарен сегмент на скейтборд по региони
6.1 Глобален размер на пазара на скейтборд и CAGR по регион (2015-2030 г.)
6.2 Глобални продажби на скейтборд и пазарен дял по региони (2015-2020 г.)
6.3 Глобални приходи от скейтборд и пазарен дял по регион (2015-2020 г.)
6.4 Северна Америка
6.5 Европа
6.6 Азиатско-тихоокеански регион
6.7 Южна Америка
6.8 Близък изток и Африка
6.9 Заключение на сегмент по регион

Глава 7 Профил на водещи играчи на скейтборд
7.1 FireKing група за сигурност
7.1.1 Моментна снимка на компанията
7.1.2 Предлаган продукт/услуга
7.1.3 Бизнес резултати (Продажби, цена, приходи, брутен марж и пазарен дял)
7.1.4 Въздействие на COVID-19 върху FireKing Security Group

Глава 8 Анализ на скейтборд нагоре и надолу по веригата
8.1 Индустриална верига за скейтборд
8.2 Преди скейтборд
8.2.1 Суровини
8.2.2 Разходи за труд
8.2.3 Производствени разходи
8.2.4 Структура на производствените разходи
8.2.5 Производствен процес
8.3 След скейтборд
8.3.1 Водещи дистрибутори/търговци на скейтборд
8.3.2 Водещи потребители на скейтборд

Глава 9 Тенденция на развитие на скейтборда (2021-2030)
9.1 Прогноза за размера на глобалния пазар на скейтборд (продажби и приходи) (2021-2030 г.)
9.2 Глобален размер на пазара на скейтборд и прогноза за CAGR по региони (2021-2030 г.)
9.3 Глобален размер на пазара на скейтборд и прогноза за CAGR по тип (2021-2030 г.)
9.4 Глобален размер на пазара на скейтборд и прогноза за CAGR по приложение (2021-2030 г.)
9.5 Глобален размер на пазара на скейтборд и прогноза за CAGR по канал за продажба (2021-2030 г.)

Глава 10 Приложение
10.1 Методология на изследването
10.2 Източници на данни
10.3 Отказ от отговорност
10.4 Сертифициране на анализатори

Купете този отчет (Цена 2500 USD за лиценз за един потребител) –

За нас:

kingpin Market Research е надеждният източник за получаване на пазарни доклади, които ще ви осигурят преднината, от която се нуждае вашият бизнес. В kingpin Market Research нашата цел е да предоставим платформа за много първокласни фирми за пазарни проучвания по целия свят, за да публикуват своите доклади за проучвания, както и да помогнем на вземащите решения да намерят най-подходящите решения за пазарни проучвания под един покрив. Нашата цел е да предоставим най-доброто решение, което отговаря точно на изискванията на клиента. Това ни кара да ви предоставяме персонализирани или синдикирани доклади за изследвания.

Съобщение за пресата, разпространено от The Express Wire

За да видите оригиналната версия на The Express Wire, посетете Възможности за пазара на скейтборд и нововъзникващи тенденции в най-добрите държави в най-добрите региони

COMTEX_427043458/2598/2023-03-20T00:41:56

Има ли проблем с това съобщение за пресата? Свържете се с източника Comtex на [email protected]. Можете също така да се свържете с отдела за обслужване на клиенти на MarketWatch чрез нашия Център за клиенти.

Отделът за новини на MarketWatch не е участвал в създаването на това съдържание.

Source

Show More

Свързани новини

Back to top button