Новини

Петролен бос купува общинския дял в “Градски транспорт” на Батаклиев.

© Plovdiv24.bg

Петролният бос Георги Самуилов иска да купи дяловете на община Пловдив във фалиралото дружество “Градски транспорт – Пловдив” АД на бизнесмена от близкото минало Ангел Батаклиев. Предложението за придобиване на 2,84% от общинските дялове чрез покупко-продажба трябва да бъде одобрено от Общинския съвет в Пловдив на сесията на 8 декември, предаде репортер. Plovdiv24.bg.

„Градски транспорт – Пловдив“ АД беше обявено в несъстоятелност от Окръжен съд – Пловдив на 8.10.2019 г., като тогава беше решено да се прекратят дейността на дружеството и правомощията на неговите органи, както и да започне процедура по осребряване имуществото, включено в масата на несъстоятелността.

Четири години по-рано съдът назначи Николай Митов за постоянен ликвидатор на дружеството, в чиито правомощия влиза ликвидация. През 2020 г. синдикът проведе търг с тайно наддаване за активи, представляващи 135 235 поименни акции от капитала на дружеството, на който за купувач бе обявено „Петрол Енерджи“ ЕООД.

След пълното плащане на продажната цена през юни 2021 г. съдът присъди на дружеството въпросните дялове. Така фирмата на Георги Самуилов придобива 5,77% от капитала на “Градски транспорт – Пловдив” АД в несъстоятелност. Пазарната стойност на една акция е 1.04 лв.

Месец по-късно, в качеството си на акционер, дружеството отправи предложение към Община Пловдив да изкупи своя дял от 66 608 поименни акции. В началото на 2022 г. с решение на Общински съвет – Пловдив ще бъде открита процедура за продажбата на общинските дялове, представляващи 2,84% от капитала на „Градски транспорт – Пловдив” АД в несъстоятелност, и възлага на кмета да определи и назначи лицензиран оценител, който да изготви оценка на дяловете.

В доклада за оценка на оценителя Петър Андонов, внесен в общината на 25 ноември 2022 г., е определена препоръчителна пазарна стойност на общинските дялове в размер на 68 606 лв.

Source

Show More

Свързани новини

© Plovdiv24.bg

Петролният бос Георги Самуилов иска да купи дяловете на община Пловдив във фалиралото дружество “Градски транспорт – Пловдив” АД на бизнесмена от близкото минало Ангел Батаклиев. Предложението за придобиване на 2,84% от общинските дялове чрез покупко-продажба трябва да бъде одобрено от Общинския съвет в Пловдив на сесията на 8 декември, предаде репортер. Plovdiv24.bg.

„Градски транспорт – Пловдив“ АД беше обявено в несъстоятелност от Окръжен съд – Пловдив на 8.10.2019 г., като тогава беше решено да се прекратят дейността на дружеството и правомощията на неговите органи, както и да започне процедура по осребряване имуществото, включено в масата на несъстоятелността.

Четири години по-рано съдът назначи Николай Митов за постоянен ликвидатор на дружеството, в чиито правомощия влиза ликвидация. През 2020 г. синдикът проведе търг с тайно наддаване за активи, представляващи 135 235 поименни акции от капитала на дружеството, на който за купувач бе обявено „Петрол Енерджи“ ЕООД.

След пълното плащане на продажната цена през юни 2021 г. съдът присъди на дружеството въпросните дялове. Така фирмата на Георги Самуилов придобива 5,77% от капитала на “Градски транспорт – Пловдив” АД в несъстоятелност. Пазарната стойност на една акция е 1.04 лв.

Месец по-късно, в качеството си на акционер, дружеството отправи предложение към Община Пловдив да изкупи своя дял от 66 608 поименни акции. В началото на 2022 г. с решение на Общински съвет – Пловдив ще бъде открита процедура за продажбата на общинските дялове, представляващи 2,84% от капитала на „Градски транспорт – Пловдив” АД в несъстоятелност, и възлага на кмета да определи и назначи лицензиран оценител, който да изготви оценка на дяловете.

В доклада за оценка на оценителя Петър Андонов, внесен в общината на 25 ноември 2022 г., е определена препоръчителна пазарна стойност на общинските дялове в размер на 68 606 лв.

Source

Show More

Свързани новини

Back to top button