Новини

Топ играчи на пазара на течен азот и прогноза до 2028 г

Отделът за новини на MarketWatch не е участвал в създаването на това съдържание.

19 март 2023 г. (The Expresswire) — The “Пазар на течен азот” Проучването описва как се развива технологичната индустрия и как големите и нововъзникващи играчи в индустрията реагират на дългосрочни възможности и краткосрочни предизвикателства, пред които са изправени. Една от основните привлекателни черти на индустрията за течен азот е нейният темп на растеж. Много големи технологични играчи са [Linde Group (Germany), Praxair (US), Nexair (US), Air Products and Chemicals (US), Taiyo Nippon Sanso (Japan), Messer Group (Germany), Air Liquide (France), Gulf(United Arab Emirates), Emirates Industrial Gases(United Arab Emirates), Southern Industrial Gas Berhad (Malaysia)] разглеждат течния азот като начин да увеличат своя пазарен дял и да достигнат до потребителите.

Брой таблици и фигури: 142

Какъв е растежът на пазара на течен азот?

Предвижда се размерът на пазара на течен азот да достигне няколко милиона щатски долара до 2028 г., в сравнение с 2023 г., при неочакван CAGR по време на прогнозния период 2023-2028 г.

Прегледайте подробно съдържание, таблици и фигури с диаграми, което е разпределено в 99 страници, което предоставя ексклузивни данни, информация, жизненоважни статистики, тенденции и подробности за конкурентния пейзаж в този нишов сектор.

Фокус върху клиента

1. Този доклад отчита ли влиянието на COVID-19 и войната Русия-Украйна върху пазара на течен азот?

да Тъй като COVID-19 и войната Русия-Украйна оказват дълбоко влияние върху глобалната верига за доставки и системата на цените на суровините, ние определено ги взехме под внимание в цялото изследване и в глави, ние разработваме подробно въздействието на пандемията и войната срещу индустрията за течен азот

Окончателният доклад ще добави анализ на въздействието на руско-украинската война и COVID-19 върху тази индустрия за течен азот.

ЗА ДА ЗНАЕТЕ КАК ПАНДЕМИЯТА КОВИД-19 И ВОЙНАТА С РУСИЯ И УКРАЙНА ЩЕ ВЪЗДЕЙСТВАТ НА ТОЗИ ПАЗАР – ЗАЯВАЙТЕ ПРОБА

Този изследователски доклад е резултат от обширни първични и вторични изследователски усилия на пазара на течен азот. Той предоставя задълбочен преглед на настоящите и бъдещите цели на пазара, заедно с конкурентен анализ на индустрията, разбит по приложение, тип и регионални тенденции. Той също така предоставя преглед на таблото за минали и настоящи резултати на водещи компании. В изследването се използват различни методологии и анализи, за да се осигури точна и изчерпателна информация за пазара на течен азот.

Кои са движещите фактори на пазара на течен азот?

Нарастващото търсене на [Medical, Chemicals, Pharmaceuticals, Metal Manufacturing, Construction, Other] по целия свят има пряко въздействие върху растежа на течния азот

Сегментите и подразделите на пазара за течен азот са осветени по-долу:

Въз основа на видовете продукти, в които пазарът е категоризиран [Cryogenic Distillation, Pressure Swing Adsorption] която държеше най-големия пазарен дял на течен азот през 2022 г.

Вземете примерен PDF на отчет –

Пазар на течен азот – конкурентен и сегментиран анализ:

2.Как определяте списъка на ключовите играчи, включени в доклада?

С цел ясно разкриване на конкурентната ситуация в индустрията, ние конкретно анализираме не само водещите предприятия, които имат глас в световен мащаб, но и регионалните малки и средни компании, които играят ключова роля и имат голям потенциал за растеж .

Кратко описание за пазара на течен азот:

Очаква се глобалният пазар на течен азот да нарасне със значителни темпове през прогнозния период, между 2022 г. и 2028 г. През 2021 г. пазарът расте със стабилен темп и с нарастващото възприемане на стратегии от ключови играчи, пазарът се очаква да се издигат над проектирания хоризонт.

Течният азот е инертен, безцветен, без мирис, некорозивен, негорим газ с изключително ниска температура.

Пазарен анализ и прозрения: Глобален пазар на течен азот

Поради пандемията от COVID-19 размерът на световния пазар на течен азот се оценява на 13360 милиона щатски долара през 2022 г. и се прогнозира до коригиран размер от 17100 милиона щатски долара до 2028 г. с CAGR от 4,2 процента през прогнозния период 2022-2028 г. . Напълно отчитайки икономическата промяна от тази здравна криза, криогенната дестилация, представляваща процент от глобалния пазар на течен азот през 2021 г., се очаква да достигне милиони щатски долара до 2028 г., нараствайки с ревизиран процент CAGR от 2022 до 2028 г. Докато медицинският сегмент е променен на процент CAGR през този прогнозен период.

Счита се, че Северна Америка има най-големия пазарен дял през прогнозния период на пазара на течен азот.

Глобален пазар на течен азот: движещи сили и ограничения

Изследователският доклад включва анализ на различни фактори, които увеличават растежа на пазара. Той представлява тенденции, ограничения и двигатели, които трансформират пазара по положителен или отрицателен начин. Този раздел също така предоставя обхвата на различни сегменти и приложения, които потенциално могат да повлияят на пазара в бъдеще. Подробната информация се основава на текущи тенденции и исторически етапи. Този раздел предоставя също анализ на обема на производството за световния пазар и за всеки тип от 2017 до 2028 г. Този раздел споменава обема на производството по региони от 2017 до 2028 г. Анализът на ценообразуването е включен в доклада според всеки тип от годината 2017 до 2028, производител от 2017 до 2022, регион от 2017 до 2022 и глобална цена от 2017 до 2028.

Задълбочената оценка на ограничителите, включени в доклада, изобразява контраста с водачите и дава възможност за стратегическо планиране. Факторите, които засенчват растежа на пазара, са ключови, тъй като могат да бъдат разбрани, че създават различни завои за овладяване на доходоносните възможности, които присъстват на непрекъснато разрастващия се пазар. Освен това, за по-добро разбиране на пазара са взети прозрения в мненията на пазарни експерти.

Вземете примерно копие на доклада за течния азот за 2023 г

3. Кои са вашите основни източници на данни?

При съставянето на отчета се използват както първични, така и вторични източници на данни.

Първичните източници включват обширни интервюта с ключови лидери на общественото мнение и експерти от индустрията (като опитен персонал на първа линия, директори, изпълнителни директори и маркетингови ръководители), дистрибутори надолу по веригата, както и крайни потребители. Вторичните източници включват проучване на годишните и финансовите отчети на водещите компании, публични файлове, нови списания и т.н. Ние също си сътрудничим с някои бази данни на трети страни.

Географски подробният анализ на потреблението, приходите, пазарния дял и темпа на растеж, историческите данни и прогнозата (2017-2027) за следните региони са обхванати в глави:

● Северна Америка (САЩ, Канада и Мексико) ● Европа (Германия, Обединеното кралство, Франция, Италия, Русия и Турция и др.) ● Азиатско-тихоокеански регион (Китай, Япония, Корея, Индия, Австралия, Индонезия, Тайланд, Филипините, Малайзия и Виетнам) ● Южна Америка (Бразилия, Аржентина, Колумбия и др.) ● Близък изток и Африка (Саудитска Арабия, ОАЕ, Египет, Нигерия и Южна Африка)

Този доклад за проучване/анализ на пазара на течен азот съдържа отговори на следните ви въпроси

● Какви са световните тенденции на пазара на течен азот? Дали пазарът ще стане свидетел на увеличение или спад на търсенето през следващите години? ● Какво е очакваното търсене на различни видове продукти в течния азот? Какви са предстоящите индустриални приложения и тенденции за пазара на течен азот? ● Какви са прогнозите за глобалната индустрия за течен азот, като се има предвид капацитет, производство и производствена стойност? Каква ще бъде оценката на разходите и печалбата? Какъв ще бъде пазарният дял, предлагането и потреблението? Какво ще кажете за вноса и износа? ● Накъде стратегическите развития ще отведат индустрията в средносрочен до дългосрочен план? ● Какви са факторите, които допринасят за крайната цена на течния азот? Какви са суровините, използвани за производството на течен азот? ● Колко голяма е възможността за пазара на течен азот? Как нарастващото приемане на течен азот за копаене ще повлияе на темпа на растеж на целия пазар? ● Колко струва световният пазар на течен азот? Каква беше стойността на пазара през 2022 г.? ● Кои са основните играчи на пазара на течен азот? Кои компании са водещите? ● Кои са последните тенденции в индустрията, които могат да бъдат приложени за генериране на допълнителни потоци от приходи? ● Какви трябва да бъдат стратегиите за навлизане, противодействието на икономическото въздействие и маркетинговите канали за промишлеността с течен азот?

Персонализиране на отчета

Мога ли да променя обхвата на отчета и да го персонализирам, за да отговаря на изискванията ми?

да Персонализираните изисквания за многоизмерно, задълбочено ниво и високо качество могат да помогнат на нашите клиенти точно да уловят пазарните възможности, да се изправят без усилие пред предизвикателствата на пазара, да формулират правилно пазарни стратегии и да действат бързо, като по този начин ще им спечелят достатъчно време и пространство за пазарна конкуренция.

Попитайте повече и споделете въпроси, ако има такива, преди покупката в този отчет на –

Подробно TOC на глобалните прозрения и прогнози за пазара на течен азот до 2028 г.

Основни точки от съдържанието

Глобален доклад за проучване на пазара на течен азот 2023-2028 г., по производители, региони, видове и приложения

1. Въведение
1.1 Цел на изследването
1.2 Дефиниция на пазара
1.3 Пазарен обхват
1.3.1 Пазарен сегмент по вид, приложение и маркетингов канал
1.3.2 Основни обхванати региони (Северна Америка, Европа, Азиатско-тихоокеански регион, Среден изток и Африка)
1,4 години, предвидени за проучването (2015-2028)
1.5 Разглеждана валута (щатски долар)
1.6 Заинтересовани страни

2 Основни заключения от проучването

3 Пазарна динамика
3.1 Движещи фактори за този пазар
3.2 Фактори, предизвикващи пазара
3.3 Възможности на глобалния пазар на течен азот (региони, анализ на растящи/възникващи пазари надолу по веригата)
3.4 Технологично и пазарно развитие на пазара на течен азот
3.5 Индустриални новини по региони
3.6 Регулаторен сценарий по регион/държава
3.7 Анализ на стратегическите препоръки за пазарен инвестиционен сценарий

4 Верига на стойността на пазара на течен азот

4.1 Състояние на веригата на стойността
4.2 Анализ на суровините нагоре по веригата
4.3 Анализ на основна компания в средата (по производствена база, по вид на продукта)
4.4 Дистрибутори/Търговци
4.5 Анализ на основните клиенти надолу по веригата (по регион)

5 Глобално сегментиране на пазара на течен азот по тип
6 Глобално сегментиране на пазара на течен азот по приложение

7 Глобално сегментиране на пазара на течен азот по маркетингов канал
7.1 Традиционен маркетингов канал (офлайн)
7.2 Онлайн канал

8 профили на компании за конкурентно разузнаване

9 Сегментиране на глобалния пазар на течен азот по география

9.1 Северна Америка
9.2 Европа
9.3 Азиатско-тихоокеански регион
9.4 Латинска Америка

9.5 Близък изток и Африка

10 Бъдеща прогноза за глобалния пазар на течен азот от 2023-2028 г.

10.1 Бъдеща прогноза за глобалния пазар на течен азот от 2023-2028 г., сегмент по регион
10.2 Глобално производство на течен азот и прогноза за темпа на растеж по тип (2023-2028 г.)
10.3 Глобално потребление на течен азот и прогноза за темпа на растеж по приложения (2023-2028 г.)

11 Приложение
11.1 Методология
12.2 Източник на изследователски данни

Продължава….

Купете този отчет (Цена 2900 USD за лиценз за един потребител) –

За нас:

360 Research Reports е надеждният източник за получаване на пазарни отчети, които ще ви осигурят водещата роля, от която се нуждае вашият бизнес. В 360 Research Reports, нашата цел е да предоставим платформа за много първокласни фирми за пазарни проучвания по целия свят, за да публикуват своите изследователски доклади, както и да помогнем на вземащите решения да намерят най-подходящите решения за пазарни проучвания под един покрив. Нашата цел е да предоставим най-доброто решение, което отговаря точно на изискванията на клиента. Това ни кара да ви предоставяме персонализирани или синдикирани доклади за изследвания.

Съобщение за пресата, разпространено от The Express Wire

За да видите оригиналната версия на The Express Wire, посетете Топ играчи на пазара на течен азот и прогноза до 2028 г.

COMTEX_427039696/2598/2023-03-19T23:40:33

Има ли проблем с това съобщение за пресата? Свържете се с източника Comtex на [email protected]. Можете също така да се свържете с отдела за обслужване на клиенти на MarketWatch чрез нашия Център за клиенти.

Отделът за новини на MarketWatch не е участвал в създаването на това съдържание.

Source

Show More

Свързани новини

Back to top button