Новини

ВАС: Кметът на “Красно село” е в конфликт на интереси – София

Върховният административен съд обяви решението си, според което кметът на район “Красно село” Росина Станиславова е в конфликт На интереси. Касиерката оспорва заключението на КПКОНПИ за наличието на такива при сключен от нея с дъщеря й трудов договор за работа по проект. Това съобщиха от ВАС.

Като ръководител на проекта Росина Станославова сключва трудови договори с физически лица, сред които и дъщеря й Г. Станиславова.

При извършената проверка е установено, че оспореният административен акт е издаден при спазване на процесуалните и материалноправните предпоставки за законосъобразност.

За трети път: КПКОНПИ установи конфликт на интереси на кмета на “Красно село”

Висшите магистрати твърдят това твърденията й са неоснователни. С цел защита на касационния жалбоподател по настоящото дело са проведени пет съдебни заседания, като и трите състава, разгледали спора, са се произнесли по различните направени искания.

Въпреки че не е присъствала на съдебни заседания, подсъдимата участва активно в съдебното производство, следи внимателно всички процесуални действия по делото, които оспорва веднага след извършването им и за които твърди, че е научила „случайно“. Участието на жалбоподателя в съдебното производство се изразява в множество молби с многократни молби (18 молби подадени до последното заседание по делото и 7 след обявяване на делото за решаване) – за назначаване на правна помощ, за отлагане на делото , да коригира и допълва протоколи, да спира съдебно производство и да прави отвод.

За да гарантира правото на защита, съдът е предоставил седемдневен срок за представяне на писмени становища. Но както до изтичане на посочения срок, така и до настоящия момент бележки по спора по същество не са представени, а отново са подадени молби за спиране на производството по делото, за изменение и допълнение на съдебния протокол, да се оттегли и т.н.

Всичко изложено води до извода, че Станиславова е използвала процесуалните си права, за да попречи на провеждането на надлежното съдебно производство и разрешаването на делото.

Source

Show More

Свързани новини

Back to top button